Outfit: Comic print jacket

Outfits

I got this jacket when I was in Hanoi for like, £3 haha

Áo mua ở Luna (Hàng Nón, Hà Nội). Bây giờ chắc không còn nhưng ở đấy hay có nhiều đồ đẹp :”> cả đường Hàng Nón đều có đồ đẹp :x may mà mình có đứa bạn “gái phố cổ” mách cho :”>

Photobucket
Photobucket
 photo Sigiecopy2.png

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s